Runinskrifter.net

U 581

Även känd som L 622.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 28.9″18° 41′ 4.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66337061661647
SWEREF99TM
xy
6633923706736
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3700536630445
GeoHash
u6tk1httut
GeoDNA
eaagctatatggtagtatcgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nånö
Socken:
Estuna socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Ev. sen efterbildning av runsten

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

nonsensinskrift?

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nång – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: