Runinskrifter.net

U 579

Även känd som B 251, L 621.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 46.8″18° 45′ 58.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66326061666288
SWEREF99TM
xy
6632880711389
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3745916628986
GeoHash
u6tk5491g9
GeoDNA
eaagctatatgttgagatggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hårdnacka
Socken:
Estuna socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Teckning – Uppgift om fotograf saknas; Vänermuseet;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hårdnacka. U 579."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Okänd"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Rhezelius, Jonas, Okänd"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: