Runinskrifter.net

U 575

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 5.7″18° 39′ 4.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66366191659656
SWEREF99TM
xy
6636811704710
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3682976633504
GeoHash
u6tk23t6x2
GeoDNA
eaagctatatggagtcatgctc

Lokalisering:

Placering:
Fastklamrade i stigluckan.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Estuna kyrka
Socken:
Estuna socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Estuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: