Runinskrifter.net

U 570

Även känd som Bautil 252, Liljegren 613.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 12.7″18° 33′ 46.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66329151654850
SWEREF99TM
xy
6633050699950
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3632186630189
GeoHash
u6thn7v5ty
GeoDNA
eaagctatagttggccacgaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hållsta
Socken:
Lohärads socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: