Runinskrifter.net

U 567

Även känd som L 610.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blåsvart basalt stenart
Nyckelord:
sten: basalt, blåsvart basalt stenart, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 25.5″18° 33′ 36.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66351591654590
SWEREF99TM
xy
6635290699663
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3631346632445
GeoHash
u6thnre12w
GeoDNA
eaagctatagttgacactggag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lohärads kyrka
Socken:
Lohärads socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lohärad kyrka. U 567."@sv – Brate, Erik, Rhezelius, Jonas, Okänd, Bureus, Johannes"@sv; Brate, Erik, Rhezelius, Jonas, Okänd, Bureus, Johannes"@sv; 1916-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: