Runinskrifter.net

U 559

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 13.1″18° 38′ 24.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66312551659255
SWEREF99TM
xy
6631444704374
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3674776628190
GeoHash
u6tk00v73c
GeoDNA
eaagctatatgggggtacgcag

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Nej; Rest på kyrkogården.

Proveniens:

Plats:
Malsta kyrka
Socken:
Malsta socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1100-talet

Vikingatid; 1100–1133

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: