Runinskrifter.net

U 551

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Mörkröd sandsten
Nyckelord:
sten: mörkröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr4, Pr5?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 24.6″18° 31′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66276401653218
SWEREF99TM
xy
6627756698383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3611796625060
GeoHash
u6t5vem5xw
GeoDNA
eaagctatgacactacgcgacc

Lokalisering:

Placering:
I tornkammaren
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Husby-Lyhundra kyrka (nu: Husby-Sjuhundra)
Socken:
Husby-Sjuhundra (tidigare: Husby-Lyhundra socken)
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.