Runinskrifter.net

U 548

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 24.6″18° 31′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66276401653218
SWEREF99TM
xy
6627756698383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3611796625060
GeoHash
u6t5vem5xw
GeoDNA
eaagctatgacactacgcgacc

Lokalisering:

Placering:
I södra vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Husby-Lyhundra kyrka (nu: Husby-Sjuhundra)
Socken:
Husby-Sjuhundra (tidigare: Husby-Lyhundra socken)
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, en hjort och en fågel.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: