Runinskrifter.net

U 537

Även känd som Bautil 256, Liljegren 618.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 12.4″18° 46′ 48.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66427111666625
SWEREF99TM
xy
6642986711603
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3757176639028
GeoHash
u6tke752em
GeoDNA
eaagctatatgctgcattgtgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bredsätra
Socken:
Roslags-Bro socken
Härad:
Bro och Vätö skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bredsätra – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: