Runinskrifter.net

U 530 †

Även känd som B 259, L 628.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 29.7″18° 42′ 2.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66300581662717
SWEREF99TM
xy
6630289707850
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3708336626727
GeoHash
u6t7cw9kyp
GeoDNA
eaagctatgcaaccagatattc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrtälje
Socken:
Norrtälje
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: