Runinskrifter.net

U 53

Även känd som L 365, B 136.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 29.0″18° 4′ 12.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65804021628940
SWEREF99TM
xy
6580238674685
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3332986579878
GeoHash
u6sc7pwr9c
GeoDNA
eaagctagttatcaaccgacaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kåkbrinken
Socken:
Stockholm
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: