Runinskrifter.net

U 528 †

Även känd som L 630.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 23.4″18° 41′ 49.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66280001662600
SWEREF99TM
xy
6628230707758
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3705566624685
GeoHash
u6t7c7qcb8
GeoDNA
eaagctatgcaacgcctattaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Görla
Socken:
Frötuna socken
Härad:
Frötuna och Länna skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Prydd av ett kortsvärd i vars klinga runorna står.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: