Runinskrifter.net

U 527

Även känd som Bautil 257, Liljegren 629.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 29.2″18° 40′ 31.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66281261661370
SWEREF99TM
xy
6628341706527
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3693406624907
GeoHash
u6t7bgwgju
GeoDNA
eaagctatgcaaatcccgtccg

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Frötuna kyrka
Socken:
Frötuna socken
Härad:
Frötuna och Länna skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Frötuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Frötuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: