Runinskrifter.net

U 524

Även känd som B 260, L 633.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 46.9″18° 40′ 58.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66212701662098
SWEREF99TM
xy
6621496707338
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3695306618019
GeoHash
u6t790k7ry
GeoDNA
eaagctatgcaatggtgagcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Penningby
Socken:
Länna socken
Härad:
Frötuna och Länna skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Penningby. U 524."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Okänd"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Okänd"@sv; 1733-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: