Runinskrifter.net

U 52

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 21.1″17° 51′ 49.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65779211617259
SWEREF99TM
xy
6577616663038
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6630386577616
GeoHash
u6s9qs218z
GeoDNA
eaagctagtgctacgggaggaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Edeby
Socken:
Lovö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-08-29
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2011-04-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2011-04-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2011-04-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2011-04-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U52 Edeby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2011-04-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: