Runinskrifter.net

U 51 †

Även känd som B 283, L 362.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 38.8″17° 52′ 41.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65803501618000
SWEREF99TM
xy
6580053663750
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6637506580053
GeoHash
u6s9wb4rqw
GeoDNA
eaagctagtgccgttgtgacct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Drottningholm
Socken:
Lovö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: