Runinskrifter.net

U 502

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 35.2″18° 11′ 27.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66216661634337
SWEREF99TM
xy
6621555679580
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3418966620583
GeoHash
u6sgtfy1wk
GeoDNA
eaagctagtccattctcaggcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ingelsta
Socken:
Närtuna socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: