Runinskrifter.net

U 500

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 39.2″18° 12′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66255411635327
SWEREF99TM
xy
6625440680523
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3431866624367
GeoHash
u6sgy3hf1x
GeoDNA
eaagctagtcccagtcggtcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Johannesberg
Socken:
Gottröra socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Övriga anmärkningar:

Mycket ovan ristare

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Johannesberg – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: