Runinskrifter.net

U 5

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 8.4″17° 32′ 50.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65807251599150
SWEREF99TM
xy
6580200644901
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6449016580200
GeoHash
u6s3x39x6b
GeoDNA
eaagctaggtcctgtaatcaat

Lokalisering:

Placering:
SHM (21404)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björkö
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

900-talet

Vikingatid; 900–999

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: