Runinskrifter.net

U 494

Även känd som Bautil 212, Liljegren 581.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå stenart
Nyckelord:
sten: blågrå stenart, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 2.6″18° 1′ 4.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66277421624380
SWEREF99TM
xy
6627508669552
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3324486627417
GeoHash
u6sgfj21jk
GeoDNA
eaagctagtcacaagagaggcg

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i korets norra vägg.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Husby-Långhundra kyrka
Socken:
Husby-Långhundra socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: