Runinskrifter.net

U 492

Även känd som B 201, L 576.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 25.8″17° 50′ 25.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66318531614267
SWEREF99TM
xy
6631494659393
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6593936631494
GeoHash
u6ssjuwbue
GeoDNA
eaagctagcgtgtcttcgttta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Örby
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: