Runinskrifter.net

U 491

Även känd som Bautil 200, Liljegren 575.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 9.6″17° 51′ 39.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66313891615437
SWEREF99TM
xy
6631045660568
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6605686631045
GeoHash
u6ssn7tyez
GeoDNA
eaagctagcgttggccatccgc

Lokalisering:

Placering:
Inmurat i källaren vid Årby.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Årby
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: