Runinskrifter.net

U 484

Även känd som Bautil 209, Liljegren 574.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, mörkgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 11.1″17° 50′ 10.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66332481613994
SWEREF99TM
xy
6632886659103
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6591036632886
GeoHash
u6ssjygfjn
GeoDNA
eaagctagcgtgtccgcctctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kasby
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U484 Lagga – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2017-01-30
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: