Runinskrifter.net

U 473

Även känd som B 195, L 564.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 39.8″17° 46′ 36.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66210411611018
SWEREF99TM
xy
6620646656276
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6562766620646
GeoHash
u6sese08up
GeoDNA
eaagctagtacagtaaggtgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skottsela (Skottsilla)
Socken:
Knivsta socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U473 Skottsila"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: