Runinskrifter.net

U 455

Även känd som B 169, L 553.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 2.4″17° 47′ 54.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66143531612441
SWEREF99TM
xy
6613978657780
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6577806613978
GeoHash
u6sem003m2
GeoDNA
eaagctagtacgcggggggtcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Näsby
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: