Runinskrifter.net

U 449

Även känd som Bautil 180, Liljegren 550.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 51.5″17° 51′ 50.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66196971615973
SWEREF99TM
xy
6619363661246
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6612466619363
GeoHash
u6sew884gu
GeoDNA
eaagctagtaccgtggaggagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Harg
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Harg – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Harg – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: