Runinskrifter.net

U 446 †

Även känd som B 172, L 552.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 8.7″17° 48′ 55.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66145751613400
SWEREF99TM
xy
6614212658736
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6587366614212
GeoHash
u6sem2kgk5
GeoDNA
eaagctagtacgcgttgatccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Droppsta
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Under B 172 beskrivs även U 451.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: