Runinskrifter.net

U 440

Även känd som B 170, L 1556.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 56.9″17° 51′ 1.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66179841615263
SWEREF99TM
xy
6617642660557
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6605576617642
GeoHash
u6seqjy682
GeoDNA
eaagctagtactaagccagcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Odensala kyrka
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Odensala kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: