Runinskrifter.net

U 429

Även känd som B 181, L 531.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Glimmerrik gnejs
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerrik gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 18.2″17° 55′ 7.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66094811619389
SWEREF99TM
xy
6609192664785
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6647856609192
GeoHash
u6sdzz8p3q
GeoDNA
eaagctagtatccccaagaaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åshusby
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: