Runinskrifter.net

U 424 †

Även känd som B 186, L 532.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 19.6″17° 50′ 45.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66075421615326
SWEREF99TM
xy
6607204660747
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6607476607204
GeoHash
u6sdyhfbvb
GeoDNA
eaagctagtatcaaggcattta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rosersberg
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Om Lafsa se U 751.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: