Runinskrifter.net

U 413

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 38.0″17° 53′ 34.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66100501617907
SWEREF99TM
xy
6609743663296
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6632966609743
GeoHash
u6sep0tptu
GeoDNA
eaagctagtacttggtataaca

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrsunda kyrka
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Norrsunda kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Norrsunda kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Norrsunda kyrka – Janse, Otto; Riksantikvarieämbetet; 1904-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: