Runinskrifter.net

U 408

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Blågrå
Nyckelord:
sten: blågrå

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 4.5″17° 38′ 31.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66160181603574
SWEREF99TM
xy
6615535648896
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6488966615535
GeoHash
u6se37nteu
GeoDNA
eaagctagtaagcgcctgcgac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bärmö
Socken:
Sankt Pers socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bärmö. U 408, U 407, U ATA3599/65 ."@sv – Bratt, Marianne, Okänd"@sv; Bratt, Marianne, Okänd"@sv; 1965-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.