Runinskrifter.net

U 40

Även känd som B 290, L 355.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 4.1″17° 44′ 44.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65790501610497
SWEREF99TM
xy
6578663656265
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6562656578663
GeoHash
u6s97y6p3f
GeoDNA
eaagctagtgatcccgtaaaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eneby
Socken:
Skå socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: