Runinskrifter.net

U 4

Även känd som L 334.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 57.6″17° 32′ 46.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65803901599095
SWEREF99TM
xy
6579865644850
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6448506579865
GeoHash
u6s3x30vbd
GeoDNA
eaagctaggtcctgtaggctaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (463:10)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björkö
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

900-talet

Vikingatid; 900–999

Övriga anmärkningar:

l-runan har bistav på vänster sida.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2006-07-19, SHMM; SHMM; 2006-07-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2006-07-19, SHMM; SHMM; 2006-07-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: