Runinskrifter.net

U 399

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 58.8″17° 42′ 49.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122431607726
SWEREF99TM
xy
6611811653092
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6530926611811
GeoHash
u6se5hff4p
GeoDNA
eaagctagtaattaggcatcgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 54.6″17° 43′ 7.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66121221608007
SWEREF99TM
xy
6611694653375
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6533756611694
GeoHash
u6se5hw7kx
GeoDNA
eaagctagtaattagtcggccg

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum (1401).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:t Pers ruin
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.