Runinskrifter.net

U 392

Även känd som B 300, L 8.

Objektuppgifter:

Föremål:
Flyttblock
Nyckelord:
block, flyttblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 59.3″17° 42′ 58.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122651607859
SWEREF99TM
xy
6611835653225
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6532256611835
GeoHash
u6se5hue1j
GeoDNA
eaagctagtaattagtaataag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Klockbacken
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigtuna. U 381, U 392."@sv – Celsius, Olof, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Okänd"@sv; Celsius, Olof, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Okänd"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: