Runinskrifter.net

U 38

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 26.8″17° 40′ 22.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65852011606169
SWEREF99TM
xy
6584760651864
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6518646584760
GeoHash
u6s9f0szq2
GeoDNA
eaagctagtgacaggtagccct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Säby, Galgbacken
Socken:
Sånga socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Säby, Galgbacken. U 37, U 38."@sv – Brate, Erik, Faith-Ell, Harald"@sv; Brate, Erik, Faith-Ell, Harald"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: