Runinskrifter.net

U 378

Även känd som B 35, L 530.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 2.4″17° 58′ 39.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66220931622305
SWEREF99TM
xy
6621835667547
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6675476621835
GeoHash
u6sg9h4vt3
GeoDNA
eaagctagtcaataggtgctca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åsby
Socken:
Vidbo socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: