Runinskrifter.net

U 375

Även känd som B 36, L 527.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Skifferrik gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, skiffer, skifferrik gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 39.1″18° 0′ 16.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66232801623788
SWEREF99TM
xy
6623040669015
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3315096623016
GeoHash
u6sg9wn94b
GeoDNA
eaagctagtcaatcattgtgat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vidbo kyrka
Socken:
Vidbo socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vidbo kyrka. U 375."@sv – Brate, Erik, Peringskiöld, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Brate, Erik, Peringskiöld, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 1909-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: