Runinskrifter.net

U 374

Även känd som B 27, L 520.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 7.2″18° 1′ 22.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66204701624915
SWEREF99TM
xy
6620244670176
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3324126620127
GeoHash
u6sgd17unr
GeoDNA
eaagctagtcacgggatccttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Örby
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Stenen återfunnen men ristningen förstörd.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: