Runinskrifter.net

U 373

Även känd som Bautil 18, Liljegren 521.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 14.9″18° 1′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66207081624922
SWEREF99TM
xy
6620483670180
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3324386620364
GeoHash
u6sgd1u0sk
GeoDNA
eaagctagtcacgggcaaggta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Örby
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: