Runinskrifter.net

U 371

Även känd som B 26, L 518.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 11.8″18° 7′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66208201630915
SWEREF99TM
xy
6620667676170
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3384206620007
GeoHash
u6sgs99eg3
GeoDNA
eaagctagtccagtgaattaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lövhamra
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lövhamra. U 371."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Okänd, Faith-Ell, Harald, Olson, Gillis"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Okänd, Faith-Ell, Harald, Olson, Gillis"@sv; 1940-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: