Runinskrifter.net

U 362 †

Även känd som B 19, L 514.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 34.4″18° 6′ 24.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66214721629599
SWEREF99TM
xy
6621303674846
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3371596620760
GeoHash
u6sgs4bbk8
GeoDNA
eaagctagtccaggagaatttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gådersta
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: