Runinskrifter.net

U 35

Även känd som B 295, L 345.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 48.2″17° 43′ 59.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65841061609631
SWEREF99TM
xy
6583707655338
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6553386583707
GeoHash
u6s9ewbbgs
GeoDNA
eaagctagtgactcagaattgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svartsjö
Socken:
Sånga socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Prydd med två fyrfota djur, det ena biter det andra i ryggen.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U35 Svartsjö"@sv – Brate, Erik"@sv; Brate, Erik"@sv; 1910-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: