Runinskrifter.net

U 338

Även känd som B 13, L 499.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 49.6″18° 5′ 31.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66107791629150
SWEREF99TM
xy
6610608674527
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3358766610138
GeoHash
u6sg59q66u
GeoDNA
eaagctagtcatttgctagcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Granby
Socken:
Orkesta socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U338 Granby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-11-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: