Runinskrifter.net

U 323

Även känd som B 41, L 485.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 18.2″17° 58′ 25.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66077251622550
SWEREF99TM
xy
6607475667966
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6679666607475
GeoHash
u6sfch8n2e
GeoDNA
eaagctagtcgacaggagaagg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 52.0″17° 56′ 26.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087121620656
SWEREF99TM
xy
6608439666061
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6660616608439
GeoHash
u6sfbq2j1k
GeoDNA
eaagctagtcgaaacggaagag

Lokalisering:

Placering:
Skånelaholm
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sälna
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skånelahom – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skånelaholm – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U323 Sälna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-07-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
U323 Sälna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-07-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
U323 Sälna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-07-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
U323 Sälna – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-07-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: