Runinskrifter.net

U 318

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 55.2″17° 56′ 52.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66069681621120
SWEREF99TM
xy
6606701666546
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665466606701
GeoHash
u6sfb7t31r
GeoDNA
eaagctagtcgaagccatgtag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Harg
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Grunt huggen.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

En runsten. –

URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: