Runinskrifter.net

U 305

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 59.2″17° 57′ 14.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66108141621344
SWEREF99TM
xy
6610548666723
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6667236610548
GeoHash
u6sg09ccbf
GeoDNA
eaagctagtcaggtgaacttaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bensta
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: