Runinskrifter.net

U 30

Även känd som Bautil 292, Liljegren 344.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 12.9″17° 41′ 6.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65866471606823
SWEREF99TM
xy
6586213652500
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6525006586213
GeoHash
u6s9f7jcfg
GeoDNA
eaagctagtgacagccgtttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kvarsta
Socken:
Hilleshögs socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kvarsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: