Runinskrifter.net

U 299

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 52.5″17° 56′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087421621110
SWEREF99TM
xy
6608474666514
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665146608474
GeoHash
u6sfbqmvuy
GeoDNA
eaagctagtcgaaactgcctca

Lokalisering:

Placering:
Utsidan av norra kyrkoväggen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skånela kyrka
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

På fragmentet finns endast ornamentik.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: